fbpx

T & C

sau cum să ne înțelegem mai bine

Termeni și Condiții

Prezenții termeni și condiții (“Termeni și Condiții”) constituie acordul legal dintre dvs. și www. PantofiCurati.ro – site administrat de compania BAP Consult S.R.L.

Așadar, vă recomandăm și vă rugăm să citiți aceste prevederi pentru utilizarea în orice mod a site-ului www.pantoficurati.ro (“Site-ul”).

Accesarea și vizitarea Site-ului, realizarea unui cont pe Site și/sau folosirea serviciilor de publicare pe Site pentru schimbul, vânzarea, cumpărarea sau închirierea de bunuri și/sau servicii (“Serviciile”) înseamnă asumarea și acceptarea în totalitate și necondiționată a prezenților Termeni și Condiții.

 

Cap. I. Părți contractante

Prezentul contract se încheie între părțile menționate mai jos:

1. Societatea BAP Consult S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Str. Zăvoieni nr. 34, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr. J38/375/2015, CUI 34727268, atribut fiscal RO, capital social: 200 lei, e-mail: spalat@pantoficurati.ro, denumit în continuare Furnizor sau PantofiCurati

Și

2. Orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care accesează Site-ul www.pantoficurati.ro, fiind interesată de datele, informațiile, și/sau accesarea serviciilor oferite de FURNIZOR, care achiziționează Serviciile furnizate prin intermediul Site-ului www.pantoficurati.ro denumit în continuare Beneficiar sau Beneficiar Business.

 

Cap. II. Termeni și definiții

2.1. Următoarele prevederi utilizate în cuprinsul acestui material, vor fi interpretate după cum urmează:

Furnizor sau PantofiCurati – reprezintă societatea comercială BAP Consult S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Str. Zăvoieni nr. 34, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr. J38/375/2015, CUI 34727268, atribut fiscal RO, e-mail: spalat@pantoficurati.ro.

Beneficiar – orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) cu vârsta de minim 18 ani, având capacitate de exercițiu deplină sau reprezentant al unei persoane juridice, organizații guvernamentale sau neguvernamentale sau instituții publice care accesează Site-ul, fiind interesată de informațiile și/sau serviciile disponibile prin intermediul acestui site web.

Beneficiar Business – orice persoană fizică, persoane juridice, organizații guvernamentale sau neguvernamentale sau instituții publice, care utilizează serviciile PantofiCurati.ro în scopuri legate de activitatea sa, o activitate comercială, o activitate de afaceri, o activitate meșteșugărească sau profesională.

Produs – bun, produs ori articol care poate fi promovat și comercializat conform legii, care nu încalcă limitele impuse prin prevederile acestor Termeni și Condiții de utilizare.

Serviciu – se referă la ridicarea, procesarea și livrarea comenzilor plasate pe siteul www.PantofiCurati.ro sau telefonic. Procesarea referindu-se la spălarea, odorizarea si dezinfectarea produsului sau produselor, prin metode si utilaje specifice.

Siteul PantofiCurati.ro- site-ul www.PantofiCurati.ro, inclusiv orice subdomeniu, secțiune sau sub pagină a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce sunt deținute de terți și care sunt accesate de către Beneficiar ca urmare a acționării legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.PantofiCurati.ro, nu fac obiectul și nici nu intră în aria acestei definiții.

Operator – personal instruit adecvat de către Furnizor în scopul ridicării, livrării sau spălării sau accesării informațiilor și conținutului comenzilor trimise spre procesare de către Beneficiari prin intermediul Site-ului.

Sistem de evaluare (recenzii, rating, feedback) – recenziile, ratingul și feedbackul reprezintă sistemul prin care este permis Beneficiarului să ofere unui Operator o recenzie sau evaluare pertinentă asupra experienței tranzacționale. Experiența utilizatorului trebuie evaluată luându-se în considerare calitatea cât mai precisă și obiectivă a Serviciului, modul în care s-a realizat procesul de comunicare, gradul de receptivitate și implicarea Operatorului ofertant, precum și  timpul de tranzacționare și de livrare a Produsului, etc. Pentru a publica o astfel de evaluare/recenzie se vor lua în considerare prezentele prevederi din Termenii și Condițiile ca bază legală coroborat cu prevederile din Politica de procesare date personale și nu implică încheierea efectivă unei tranzacții.

 

Cap. III. Scopul Termenilor și Condițiilor

3.1. Scopul prevederilor prezenților Termeni și Condiții este de a defini și reglementa modul și condițiile de utilizare a Site-ului și a Serviciilor PantofiCurati.ro de către Beneficiar.

3.2. Site-ul conține legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte site-uri/pagini web externe decât PantofiCurati.ro, iar pentru utilizarea acestora se vor aplica termenii și condițiile de utilizare specificate pe site-urile/paginile respective, caz în care PantofiCurati.ro nu va fi răspunzătoare și nu își asumă nici o obligație pentru conținutul respectivelor site-uri și/sau cu privire la oricare alte link-uri sau trimiteri din cadrul acestora către alte site-uri sau pagini web. Includerea de link-uri sau trimiteri externe în Siteul PantofiCurati.ro este realizat pentru îmbunătățirea experienței Beneficiarului sau în scop publicitar.

3.3. Deoarece PantofiCurati.ro nu poate garanta sau controla actualitatea și exactitatea informațiilor prezentate pe site-urile terților, pentru care exista legături din Siteul PantofiCurati.ro, Beneficiarul accesează exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere respectivele site-uri, produse sau serviciile puse la dispoziție de acești terți.

3.4. Având în vedere cele expuse, Beneficiarul înțelege și acceptă faptul că PantofiCurati.ro nu poate să își asume răspunderea și nu va putea fi tras la răspundere pentru linkurile directe sau incomplete disponibile pe Site, incluse de PantofiCurati.ro sau publicate de alți Utilizatori în evaluări, comentarii sau recenzii.

3.5. Întregul conținut al Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, concept, layout, mod de abordare, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea PantofiCurati.ro și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii Drepturilor de Autor cu nr. 8/1996 cu modificările ulterioare coroborat cu restul cadrului legislativ inclusiv, dar fără a se limita la legislația din spectrul drepturilor de proprietate intelectuală și industrială.

3.6. Este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare preluarea oricăror informații și/sau date înscrise în Site, în scopul republicării, promovării, distribuirii totale sau parțiale sau în alte scopuri, sub orice formă și fără acordul scris prealabil al PantofiCurati.ro.

 

Cap. IV. Furnizor – Drepturi și Obligații

4.1. PantofiCurati.ro, în calitate de Furnizor se obligă să verifice pentru conformitate cu prevederile și condițiile impuse de prevederile prezentului document, cu precădere asupra respectării prevederilor Art. 6.1. și ulterior să confirme sau să refuze comanda plasată de către Beneficiar.

4.2. Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele erori sau disfuncționalități notificate de Beneficiar, care afectează funcționarea adecvată a Site-ului.

4.3. Furnizorul nu oferă nicio garanție Beneficiarului vizând disponibilitatea permanentă a Site-ul, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va putea fi tras la răspundere sau fi considerat responsabil pentru confirmarea comenzilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced, în orice mod, posibilităților sale de control și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care un Beneficiar le-ar putea suferi din aceste considerente.

4.4. În situația în care se constată o încălcare a Termenilor și Condițiilor, în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă, în orice alt mod, vreo prevedere legală, Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial acel conținut sau serviciu. Totodată, dacă consideră necesar, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge, în orice moment, și alte secțiuni sau pagini din conținutul Site-ului.

4.5. Furnizorul are dreptul de a șterge orice comandă sau de a bloca conturile dacă în urma verificărilor și investigațiilor demarate, apare suspiciunea precum că, prin intermediul unui sau mai multor conturilor deschise sau a unuia sau mai multor comenzi efectuate Gratuite/Plătite, se pot aduce ori s-au adus prejudicii referitoare la imaginea, onoarea, confidențialitate, securitatea datelor, în cazul în care este sau poate deveni dăunător, în situația în care poate fi afectată în mod negativ reputația Furnizorului, partenerilor săi sau a celorlalți Beneficiari, Furnizor dreptul de a șterge comenzile și/sau de a bloca contul/-urile respective.

4.6. În cazul suspendării sau blocării unui conținut transmis de către un Beneficiar Business, acesta va fi notificat prin e-mail până în momentul în care suspendarea/ blocarea este efectuată, incluzând în notificare conținutul suspendat/blocat, motivele care au condus la aplicarea măsurii de suspendare/ blocare, precum și eventualele dispozițiile legale sau contractuale încălcate.

4.7. Furnizorul nu este considerat responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi în procesul de funcționare și disponibilitate a Siteului sau conținutului său.

4.8. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitatea, interacțiunile și acțiunile Beneficiarului, cu precădere în situația în care  acesta furnizează informații, caracteristici sau detalii eronate cu privire la identitatea sa sau la Produsele ce face obiectul comenzilor.

4.9. Pentru evitarea dubiilor, solicitarea formulată conform prevederilor Art. 7.22., nu afectează dreptul Beneficiarului Business de a depune o plângere în conformitate cu prevederile Capitolului 13 din prezentul document.

4.10. Furnizorul declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu Site-ul, în afara comenzilor trimise spre moderare de către Beneficiari, cu privire la care fiecare Beneficiar acordă drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului a conținutului transmis către Furnizor, în condițiile prevăzute în acest document.

4.11. Furnizorul nu poate fi făcut răspunzător pentru conținutul sau veridicitatea informațiilor din comandă furnizate de Beneficiar. Furnizorul nu poate fi responsabil și nu garantează buna credință și intențiile Beneficiarului și, totodată, nu poate garanta calitatea, cantitatea, disponibilitatea, caracteristicile sau orice alte aspecte cu privire la Produsele vizate.

4.12. Ca urmare a prevederilor cadrului actual legislativ, Furnizorul are obligația să informeze de imediat autoritățile competente cu privire la acțiunile și activitățile care exced prevederilor legale, desfășurate de Beneficiarii Siteului sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de Beneficiarii Site-ului.

4.13. Atunci când considera oportun, Furnizorul va efectua teste și analize statistice pentru optimizarea și eficientizarea funcționalităților Siteului, a procedurilor și politicilor practicate, precum  și în scopul îmbunătățirii, în mod obiectiv și nediscriminatoriu, a activității PanrofiCurati.ro și a experienței Beneficiarilor, toate acestea fără a obligația PantofiCurati.ro de a informa în prealabil Beneficiarii cu privire la momentul sau perioada desfășurării testelor ori cu privire la rezultatele lor.

4. 14. Beneficiarul care nu dorește să fie inclus în eșantionul de Beneficiari care participă la testele și sondajele efectuate Furnizor sau care consideră că o astfel de inițiativă îl dezavantajează, are dreptul de a solicite informații cu privire la statutul său, iar atât timp cât solicitarea Beneficiarului este una întemeiată, Furnizorul va depune toate diligențele necesare pentru concilierea situației.

 4. 15. Ne rezervăm dreptul de a comercializa și promova articole pe platformele de socializare ca demonstrație a capacităților noastre beneficiarilor existenți și potențiali, cu excepția cazului în care Produsul este ușor de identificat sau personalizat individual. Cu toate acestea, puteți solicita să nu folosim în scris imaginile articolelor dvs. Vă rugăm să trimiteți un e-mail la contact@pantoficurati.ro

4. 16. Furnizorul are obligația de a curăța / spăla / procesa articolele conform indicațiilor înscrise pe etichete sau cutii. În cazul in care Beneficiarul nu are capacitatea de a prezenta etichete, cutii sau orice alte indicații înscrise de producător, Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru o eventuală deteriorare a Produsului în urma proceselor de curățare / spălare / procesare.

4. 17. Furnizorul poate refuza ridicarea Produsului dacă Operatorul observă că Produsul este grav deteriorat atât ca aspect, integritate a materialelor sau prezintă un risc ridicat de infectare pentru Operatori.

4. 18. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere dacă în urma proceselor de spălare/curățare/procesare apar anumite modificări ale culorilor, ale formei etc. Produselor.

4.19. Este responsabilitatea Beneficiarului să se asigure că articolul este disponibil pentru colectare / returnare la ora și la data convenite. În cazul în care curierul nostru nu poate colecta / returna un articol deoarece nu există nimeni disponibil la ora convenită și la adresa de colectare / returnare sau dacă ați furnizat o adresă de colectare / returnare incorectă sau incompletă, ne rezervăm dreptul de a taxa pentru orice colectare repetată /retur.

4. 20. În cazul în care livrarea Produselor eșuează din cauza Beneficiarului, iar acesta din urmă nu contactează Furnizorul pentru stabilirea unei noi date si ore de livrare în termen de 30 de zile, Produsul sau Produsele ce fac obiectul comenzii se considera abandonate.

4. 21. Tarifele percepute sunt cele afișate in lista de prețuri din formularul de comandă, pe canalele digitale sau in newsletter. În cazul în care un Produs nu se regăsește în lista noastră, atunci Furnizorul va face o ofertă de preț Beneficiarului luându-se in considerare dimensiunile Produsului dar și timpul necesar îndeplinirii serviciilor solicitate.

4. 22. Pentru pierderea, dezlipirea sau deteriorarea ornamentelor, branțurilor, căptușelii, fermoarelor, șireturilor sau accesoriilor Produsului Furnizorul nu poate fi tras la răspundere.

Cap. V. Beneficiar– Drepturi și Obligații

5.1. Beneficiarul are dreptul de a beneficia în întregime de facilitățile și serviciile oferite de Furnizor prin Site, atât timp cât timp activitatea sa respectă întocmai prevederile prezentului document –  Termeni și Condiții de utilizare.

5.2. Prin completarea formularului pentru transmiterea comenzii, Beneficiarul declară că aprobă în totalitate și necondiționat cu prevederile din prezentul document – Termenii și Condiții de utilizare și acceptă dezvăluirea datelor sale personale selectate în spațiul public reprezentat de Site.

5.3. Prin crearea contului și acceptarea Termenilor și Condițiile de utilizare, coroborat dar necondiționat de acțiunea de trimiterea a unei comenzi, Beneficiarul încheie un Acord cu PantofiCurati.ro în termenii prezentelor prevederi ai acestui document.

5.4. Acest Acord încheiat între Beneficiar și Furnizor, conform prevederilor Art. 5.4, poate fi reziliat de către Beneficiar, prin acțiunea de ștergere a contului din pagina sa de utilizator, ținând cont de următoarele aspecte:

  • dreptul de a șterge contul nu va afecta drepturile Beneficiarului de a rezilia Acordul încheiat conform prevederilor prezentului document și cadrul legislativ în vigoare;
  • ștergerea contului de utilizator este posibilă prin selectarea opțiunii corespunzătoare din pagina de Beneficiar sau trimiterea unei solicitări de ștergere cont transmisă la adresa de e-mail: contact@pantoficurati.ro – trebuie confirmată recepția solicitării de către Furnizor;
  • prin acțiunea de ștergere a Contului de Utilizator, încetează să mai producă efecte acordurile rămase între PantofiCurati.ro și Beneficiar cu privire la serviciile furnizate în intermediul Site-ului;
  • rezilierea Acordului va produce efecte doar pentru viitor, iar creditul existent sau plățile efectuate de Beneficiar nu vor fi rambursabile, iar Furnizorul nu va fi obligat să restituie echivalentul sumelor neutilizate ca parte a serviciilor achitate;
  • după ștergerea Contului sau încetarea acordului, Beneficiarul pierde accesul la informațiile furnizate sau generate în cursul utilizării siteului PantofiCurati.ro;
  • ștergerea contului nu absolvă Beneficiarul de acțiunile sale în cazul în care acestea încalcă prezentele prevederi sau legislația în vigoare.

5.5. Acordul poate fi reziliat de către Beneficiar Business, în conformitate cu regulile prevăzute la Art.  5.3., în absența acceptării modificărilor prezentului document, despre care acesta va fi informat în conformitate cu procedura prevăzută la Capitolul 15. În acest caz, pentru a înceta Acordul, Beneficiarul Business va notifica PantofiCurati.ro imediat, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care Beneficiarului Business i-au fost transmise modificările. Încetarea Acordului, în modul menționat mai sus, produce efecte după 15 zile de momentul recepționării de către Beneficiar a informațiilor despre modificări, cu excepția cazului în care Beneficiarul Business renunță la această notificare, prezintă o declarație în acest scop sau desfășoară activități exprese pe Site, de natură să confirme acceptarea unor astfel de condiții modificate (exemplu: trimiterea unei noi comenzi).

5.6. În afara informațiilor legate de propriul Anunț, Beneficiarului îi este strict interzis să preia orice informații de pe Site în vederea republicării totale sau parțiale, sub orice formă, fără a avea acordul prealabil scris al Furnizorului în acest sens.

5.7. Beneficiarul își asumă întreaga răspunderea pentru conținutul comenzilor trimise și declară că informațiile furnizate coincid cu realitatea, relevă o stare reală de fapt și de drept a Produsului vizat în comandă, ca nu aduce atingere intereselor sau drepturilor Furnizorului și/sau ale altor terțe persoane.

5.8. Beneficiarul poate solicita, contrar opiniei Furnizorului, aplicarea serviciilor unui Produs, însă pe propria răspundere a Beneficiarului.

5.9. Beneficiarul se va asigura că pregătește produsele pentru ridicat de către Operator.

5. 10. Beneficiarul îi va oferi timp si sprijin Operatorului pentru a putea inspecta produsele în momentul ridicării.

5. 11. Beneficiarul se va asigura și va inspecta Produsele în momentul livrării; După preluarea Produselor de la Operator se consideră acceptarea lor ca atare, iar orice reclamație venită ulterior nu se ia în considerare.

 

Cap. VI. Mod de lucru

6.1. Pentru a trimite o comanda, un beneficiar va completa formularul dedicat, disponibil pe Site, după care acesta va fi transmis Furnizorului spre verificare-moderare și acceptare/refuz. Pentru ca o comandă să fie validată și acceptată, aceasta va trebui să îndeplinească cumulativ condițiile de mai jos:

6.1.a. să fie specificate date reale de contact ale Beneficiarului (adresă, nr. de telefon, adresă de email etc);

6.1.b. să conțină o descriere reală, cât mai obiectivă, cu acuratețe și detaliată pentru Produsul care face obiectul comenzii;

6.1.c. să aibă specificat cantitatea Produsului care face obiectul comenzii;

6.1.d. să conțină data și ora de ridicare/livrare;

6.1.e. să aibă selectată o categorie, subcategorie adecvată pentru Produsului care face obiectul comenzii;

6.1.f. să respecte prevederile prezenților Termeni și condiții.

6.2. Prin postarea spre acceptare/refuz către PantofiCurati.ro, Beneficiarul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile acestor Termeni și Condiții, fiind pe deplin de acord ca, în caz de nerespectare a acestora, să fie tras la răspundere conform prevederilor acestora și a legislației în vigoare.

6.3. În momentul în care o comandă este acceptată de către Furnizor, Beneficiarul va fi înștiințat printr-una din următoarele canale : email, telefon, Whats App, Facebook Messenger sau Instagram Messenger.

6.4. Dacă Furnizorul refuză o comandă atunci Beneficiarul va fi înștiințat asupra refuzului însă nu este necesară specificarea motivului.

6.5. Prin acordul dvs. referitor la prevederile prezenților Termeni și Condiții, Beneficiarul declară și garantează că are vârsta de minim 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, iar în cazul reprezentanților persoanelor juridice, organizații non-/guvernamentale, instituții, asociații sau fundații, a faptului ca organizația reprezentată este înmatriculată, funcționează în conformitate cu cadrul legislativ din România, iar în calitate de reprezentant, sunteți autorizat să vă exprimați acordul legal în relația cu PantofiCurati.ro, privind serviciile oferite de Furnizor, realizarea contului, achiziționarea de pachete de servicii, publicarea de comentarii, evaluări, recenzii, consimțămintele acordate, precum și accesarea, vizitarea sau utilizarea, în orice alt mod, a Site-ul.

6.6. PantofiCurati.ro își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza unilateral prevederile prezenților Termenii și Condiții atunci când consideră acesta necesar, respectând prevederile Articolului 18 din prezentul document. Prin urmare PantofiCurati.ro recomandă beneficiarilor să recitească periodic prevederile actualizate ale acestor Termeni și Condiții de utilizare.

6.7. Ultima versiune a Termenilor și condițiilor de utilizare se regăsește oricând la adresa: https://www.pantoficurati.ro/termeni-si-conditii-deutilizare/

 

Comandă